Etusivu

VAIN YKSIN JEESUS

Mai­sa esit­tää van­ho­ja rakas­tet­tu­ja gos­pel­lau­lu­ja, joi­den sano­ma on loh­dut­ta­va, hoi­ta­va ja herät­tä­vä. Mai­sa lau­laa sinul­le “Tosi Ystä­väs­tä ja taus­tal­la soi kai­hoi­sa rau­ta­lan­ka­ki­ta­ra kuin kau­nii­na muis­to­na nuo­ruu­den kesis­tä. Välil­lä musiik­ki kul­kee vauh­dik­kaas­ti roc­ka­bil­lyn sii­vin ja toi­si­naan taas hil­jen­ny­tään hitai­den bal­la­dien tun­nel­miin. Kui­ten­kin koko ajan on läs­nä lau­lu­jen vah­va hen­gel­li­nen sano­ma, jos­ta Mai­sa ei halua tin­kiä.

Mai­sa on levyt­tä­nyt kol­me koko­pit­kää levyä, jois­ta vii­mei­sin on kesäl­lä 2018 ilmes­ty­nyt hyvän vas­taan­o­ton saa­nut soo­lo­le­vy “Kirk­kau­den maa­han”.

Voit tila­ta Mai­san kei­kal­le bän­din kans­sa tai duo­na pia­nis­tin kans­sa. Keik­ka­myyn­nin yhteys­tie­dot löy­tyy sivun ala­lai­das­ta.

Uusi musiikkivideo julkaistu!

Kuuntele ääninäytteitä

Maisa - Kuuntele ääninäytteitä!

No nyt on se hetki. Musiikkivideo on valmis ja tässä teille kuunneltavaksi. Suuri kiitos kaikille, jotka ovat olleet tässä projektissa mukana, mutta isoimmat kiitokset Jounille ja Harrille, jotka teki suurimman työn. Luulen, että biisin tarinasta moni saattaa löytää isomman tai pienemmän palan omaa elämäänsä..?
Siunaten; Maisa

https://youtu.be/ujptL7eIUqY

Seuraava esiintyminen

Tällä hetkellä ei ole tulevia tapahtumat.

Julkaistut levyt

 • Kirkkauden maahan

  Kap­pa­leet:

  1. Jee­suk­sel­le vaan
  2. Näin läpi laa­jan erämaan
  3. Hyvä pai­men
  4. Surut mua hämmentää
  5. Her­raa hyvää kiittäkää
  6. Öljypuu
  7. Nime­ni myöskin mun
  8. Gol­ga­tal­le
  9. Niin pitkää tie­tä käyn
  10. Tiel­lä via dolo­ro­san
  11. Mä olen kaut­ta­kul­ku­mat­kal­la
  12. Vain sinä tun­net minut Vapah­ta­ja
  13. Kun mä määräni päähän saa­vun
  14. Oi tul­los mun pur­tee­ni Jee­suk­sein

   

  Jul­kai­su­vuo­si: 2018

  Kus­tan­ta­ja: Päi­vä Osa­keyh­tiö

 • Tähdistä kirkkain

  Kap­pa­leet:

  1. On han­get kor­keat nie­tok­set
  2. Syl­vian jou­lu­lau­lu
  3. Advent­ti­lau­lu
  4. Kul­kuset
  5. Jee­sus-lap­si syn­tyi
  6. Oi jou­lu­yö
  7. Jou­lu­kirk­koon
  8. Sydä­mee­ni jou­lun teen
  9. Tai­vas sylis­sä­ni
  10. Roc­kin’ around the Christ­mas tree
  11. En etsi val­taa, lois­toa
  12. Blue Christ­mas
  13. Täh­ti, täh­dis­tä kirk­kain
  14. Val­kea jou­lu
  15. Kodin kynt­ti­lät

   

  Jul­kai­su­vuo­si: 2016

  Kus­tan­ta­ja: Päi­vä Osa­keyh­tiö

 • Jokainen Laulaa rakkahimmastansa

  Kap­pa­leet:

  1. Löy­sin ker­ran tosiys­tä­vän
  2. Sinus­ta, Jee­sus, Lau­lan
  3. Vain yksin Jee­sus
  4. Täh­tien taa
  5. Saa­vuin ker­ran luok­se Gol­ga­tan
  6. Kaik­ki parem­maks muut­tuu
  7. Saan­ko ker­ran lun­ta val­keem­mak­si
  8. Jee­sus on mun sie­lus­sain
  9. Rakas Mes­ta­ri
  10. Rien­nä, Haa­voi­tet­tu sie­lus­sain
  11. Kun oven ava­sin
  12. Hän omian­sa aina tah­too suo­jaan

   

  Jul­kai­su­vuo­si: 2015

  Kus­tan­ta­ja: Päi­vä Osa­keyh­tiö