Etusivu

VAIN YKSIN JEESUS

Mai­sa esit­tää van­ho­ja rakas­tet­tu­ja gos­pel­lau­lu­ja, joi­den sano­ma on loh­dut­ta­va, hoi­ta­va ja herät­tä­vä. Mai­sa lau­laa sinul­le “Tosi Ystä­väs­tä ja taus­tal­la soi kai­hoi­sa rau­ta­lan­ka­ki­ta­ra kuin kau­nii­na muis­to­na nuo­ruu­den kesis­tä. Välil­lä musiik­ki kul­kee vauh­dik­kaas­ti roc­ka­bil­lyn sii­vin ja toi­si­naan taas hil­jen­ny­tään hitai­den bal­la­dien tun­nel­miin. Kui­ten­kin koko ajan on läs­nä lau­lu­jen vah­va hen­gel­li­nen sano­ma, jos­ta Mai­sa ei halua tinkiä.

 

Mai­sa on levyt­tä­nyt kol­me koko­pit­kää levyä, jois­ta vii­mei­sin on kesäl­lä 2018 ilmes­ty­nyt hyvän vas­taan­o­ton saa­nut soo­lo­le­vy “Kirk­kau­den maahan”.

 

Voit tila­ta Mai­san kei­kal­le bän­din kans­sa tai duo­na pia­nis­tin kans­sa. Keik­ka­myyn­nin yhteys­tie­dot löy­tyy sivun alalaidasta.

 

Kuuntele ääninäytteitä

Maisa - Kuuntele ääninäytteitä!
Easy Facebook Feed error:

(#12) type field is deprecated for versions v3.3 and higher

Seuraava esiintyminen

Tällä hetkellä ei ole tulevia tapahtumat.

Julkaistut levyt

 • Kirkkauden maahan

  Kap­pa­leet:

  1. Jee­suk­sel­le vaan
  2. Näin läpi laa­jan erämaan
  3. Hyvä pai­men
  4. Surut mua hämmentää
  5. Her­raa hyvää kiittäkää
  6. Öljypuu
  7. Nime­ni myöskin mun
  8. Gol­ga­tal­le
  9. Niin pitkää tie­tä käyn
  10. Tiel­lä via dolorosan
  11. Mä olen kauttakulkumatkalla
  12. Vain sinä tun­net minut Vapahtaja
  13. Kun mä määräni päähän saavun
  14. Oi tul­los mun pur­tee­ni Jeesuksein

   

  Jul­kai­su­vuo­si: 2018

  Kus­tan­ta­ja: Päi­vä Osakeyhtiö

 • Tähdistä kirkkain

  Kap­pa­leet:

  1. On han­get kor­keat nietokset
  2. Syl­vian joululaulu
  3. Advent­ti­lau­lu
  4. Kul­kuset
  5. Jee­sus-lap­si syntyi
  6. Oi jou­lu­yö
  7. Jou­lu­kirk­koon
  8. Sydä­mee­ni jou­lun teen
  9. Tai­vas sylissäni
  10. Roc­kin’ around the Christ­mas tree
  11. En etsi val­taa, loistoa
  12. Blue Christ­mas
  13. Täh­ti, täh­dis­tä kirkkain
  14. Val­kea joulu
  15. Kodin kynt­ti­lät

   

  Jul­kai­su­vuo­si: 2016

  Kus­tan­ta­ja: Päi­vä Osakeyhtiö

 • Jokainen Laulaa rakkahimmastansa

  Kap­pa­leet:

  1. Löy­sin ker­ran tosiystävän
  2. Sinus­ta, Jee­sus, Laulan
  3. Vain yksin Jeesus
  4. Täh­tien taa
  5. Saa­vuin ker­ran luok­se Golgatan
  6. Kaik­ki parem­maks muuttuu
  7. Saan­ko ker­ran lun­ta valkeemmaksi
  8. Jee­sus on mun sielussain
  9. Rakas Mes­ta­ri
  10. Rien­nä, Haa­voi­tet­tu sielussain
  11. Kun oven avasin
  12. Hän omian­sa aina tah­too suojaan

   

  Jul­kai­su­vuo­si: 2015

  Kus­tan­ta­ja: Päi­vä Osakeyhtiö